Správa a tvorba webu

Mezi jednu z našich klíčových služeb patří hned po internetovém marketingu i vývoj webových prezentací a jejich následná správa. Pod pojem vývoj zahrnujeme celý proces začínající stanovením cílů, analýzou cílové skupiny, přípravou scénářů uživatelského chování. Následuje tvorba obsahu, specifikace funkcionalit, návrh informační architektury a uživatelského rozhraní, které je v souladu s uživatelskými zvyklostmi cílové skupiny. Po analýze následuje příprava grafického webdesignu, kódování a programováním webových stránek. Finální podobu webové prezentace před spuštěním důkladně testujeme a hodnotíme po všech stránkách kvality.

Námi vyvíjené webové prezentace jsou díky znalosti SEO problematiky již po spuštění optimalizovány pro vyhledavače a neobsahují žádné překážky bránící vyhledavačům v indexaci. Snažíme se ve spolupráci s našimi klienty vytvářet kvalitní obsah již v rané fázi vývoje webu a následně vůči němu prezentaci uzpůsobit.

Vytváříme webové prezentace, které jsou responsivní, použitelné, přístupné a odpovídají všem aspektům kvality. Dodáváme malá i velká řešení, neváhejte nás kontaktovat.

Internetový marketing Více informací
Správa a tvorba webu Více informací
Analytika a optimalizace Více informací