Analýza webové prezentace

Analyzujeme obchodní výkonnost vaší stávající webové prezentace a odhalíme hlavní nedostatky, které brání uživatelům v dokončení předem stanovených cílů.
Do detailu prozkoumáme vaši webovou prezentaci a zhodnotíme její stav z hlediska optimalizace pro vyhledávače, přístupnosti a použitelnosti.

Porovnáme vaši webovou prezentaci s weby konkurence, analyzujeme uživatelské zvyklosti a dodáme seznam doporučení, ve kterých budou popsány aktuální nedostatky a návrhy úprav včetně jejich priorit.

Kontaktujte nás ještě dnes a využijte potenciál vašeho webu naplno.

Internetový marketing Více informací
Správa a tvorba webu Více informací
Analytika a optimalizace Více informací